Đã có 55 trường Đại học công bố mức điểm sàn xét tuyển 2019

Cập nhật lúc: 03:07:36/18-07-2019 Mục tin: Thông tin mới nhất về thi thpt quốc gia 2021


Danh sách 55 trường Đại học công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2019, theo đó trường công bố mới nhất ĐH Kinh tế tài chính TPHCM, học viện thanh thiếu niên, ĐH Xây dựng, ĐH mỏ địa chất,...

Danh sách 55 trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

>> Tham khảo điểm chuẩn các trường ĐH năm qua TẠI ĐÂY

>> Theo dõi danh sách trường công bố điểm xét tuyển TẠI ĐÂY

STT Tên trường Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Link xem chi tiết
55 Học viện Thanh thiếu niên 14 điểm (THPTQG) 18 điểm (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-hoc-vien-thanh-thieu-nien-viet-nam-2019-c24a46670.html
54 Đại học Kinh tế tài chính TPHCM 16 đến 19 điểm https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-2019-c24a46669.html
53 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 15 - 16đ (THPTQG) 18 - 20đ (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-long-2019-c24a46668.html
52 Đại học Nguyễn Trãi 15 điểm (THPTQG) 18 điểm (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-nguyen-trai-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019-c24a46667.html
51 Đại học Công nghệ Đông Á 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-hoc-ba-truong-dh-cong-nghe-dong-a-nam-2019-c24a46666.html
50 Đại học Văn Hiến 15 đến 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-van-hien-thong-bao-diem-san-dot-1-nam-2019-c24a46665.html
49 Đại học Quảng Bình   https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quang-binh-thong-bao-nhan-ho-so-xet-tuyen-dot-1-nam-2019-c24a46664.html
48 Đại học An Giang 6 điểm (PT1) 18 đến 23 điểm (PT2) https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-an-giang-cong-bo-diem-xet-tuyen-hoc-ba-nam-2019-c24a46662.html
47 Đại học Thái Bình 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-thai-binh-thong-bao-diem-xet-tuyen-dau-vao-nam-2019-c24a46661.html
46 Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên 13,5 đến 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dh-kinh-te-va-quan-tri-kinh-doanh-dh-thai-nguyen-cong-bo-diem-san-2019-c24a46657.html
45 Học viện Chính sách và phát triển 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-cong-bo-diem-san-nam-2019-c24a46654.html
44 Đại học Mỏ địa chất 14 đến 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-mo-dia-chat-2019-c24a46653.html
43 Đại học Xây Dựng 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-xay-dung-cong-bo-diem-san-2019-c24a46652.html
42 Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 14 đến 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dau-vao-dai-hoc-su-pham-kt-hung-yen-2019-c24a46651.html
41 Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM 16 đến 20 điểm https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-quoc-te-dhqg-tphcm-2019-c24a46649.html
40 Đại học Nam Cần Thơ 18 điểm (học bạ THPT) 6 điểm (ĐTBC lớp 12) https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dh-cd-nam-can-tho-nam-2019-c24a46650.html
39 Đại học Hà Nội 15 điểm  https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ha-noi-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019-c24a46647.html
38 Đại học Công nghệ TPHCM 16 đến 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-tphcm-cong-bo-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019-c24a46645.html
37 Đại học Kiến trúc Hà Nội 14 đến 20 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-xet-tuyen-dh-kien-truc-ha-noi-nam-2019-dot-1-c24a46640.html
36 Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 16 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-dhqg-ha-noi-2019-c24a46570.html
35 Học viện công nghệ bưu chính viễn thông 18 điểm phía bắc, 16 điểm phía Nam https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-2019-c24a46585.html
34 Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 13,5 đến 16 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-dh-thai-nguyen-2019-c24a46523.html
33 Đại học Kiến trúc TPHCM 15 đến 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-kien-truc-tphcm-nam-2019-c24a46639.html
32 Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 15 đến 16 điểm https://tin.tuyensinh247.com/khoa-quoc-te-dhqg-ha-noi-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2019-c24a46638.html
31 Khoa Luật - ĐHQGHN 16,5 đến 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dau-vao-khoa-luat-dhqg-ha-noi-2019-c24a46636.html
30 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQGHN 15 đến 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dh-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-dhqg-ha-noi-2019-c24a46635.html
29 Đại học Nông lâm TPHCM 13 đến 18 điểm (tùy ngành) https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-nong-lam-tphcm-nam-2019-c24a46630.html
28 Đại học Thương mại 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-thuong-mai-nam-2019-c24a46629.html
27 Đại học Đồng Nai 15 điểm (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-dong-nai-cong-bo-diem-xet-tuyen-hoc-ba-nam-2019-c24a46628.html
26 Đại học Quy Nhơn 18 điểm (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quy-nhon-cong-bo-diem-xet-tuyen-hoc-ba-2019-c24a46627.html
25 Đại học Kinh tế TPHCM 17 đến 19 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-tphcm-cong-bo-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019-c24a46626.html
24 Đại học Tài chính Kế toán 16,5 điểm https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-theo-hoc-ba-dot-3-nam-2019-c24a46625.html
23 Đại học Quảng Nam 13 điểm (THPTQG) 15 điểm (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-hoc-ba-dai-hoc-quang-nam-2019-c24a46624.html
22 Đại học Công nghiệp Hà Nội 16 đến 20 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019-c24a46623.html
21 Đại học Nông lâm Bắc Giang 13 điểm https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-nong-lam-bac-giang-2019-c24a46622.html
20 Đại học Công nghiệp Vinh 13,5 điểm (THPTQG) 15 điểm (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dh-cong-nghiep-vinh-2019-dot-1-c24a46621.html
19 Học viện phụ nữ Việt Nam 14 đến 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-phu-nu-viet-nam-2019-c24a46620.html
18 Đại học Ngân hàng TPHCM 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-ngan-hang-tphcm-nam-2019-c24a46619.html
17 Học viện nông nghiệp Việt Nam 17,5 đến 20 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-2019-c24a46617.html
16 Đại học Giao thông vận tải TPHCM 14 đến 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2019-c24a46618.html
15 Học viện kỹ thuật mật mã 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-nam-2019-c24a46611.html
14 Đại học Kinh tế Luật - ĐHQGTPHCM 19 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-luat-dhqg-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2019-c24a46610.html
13 Học viện Ngân hàng 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-ngan-hang-nam-2019-c24a46608.html
12 Đại học Công nghiệp Việt Trì 13,5 điểm (THPTQG) 15 điểm (học bạ) https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2019-c24a46604.html
11 Đại học Thăng Long 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-thang-long-cong-bo-diem-xet-tuyen-dot-1-nam-2019-c24a46603.html
10 Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 15 đến 24 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-chinh-thuc-2019-c24a46656.html
9 Đại học Hoa Sen 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-hoa-sen-cong-bo-muc-diem-xet-tuyen-2019-dot-1-c24a46598.html
8 Đại học Lao động xã hội A, A01, D01: 14 điểm, C00: 14,5 https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-lao-dong-va-xa-hoi-nam-2019-c24a46597.html
7 Khoa Quản trị kinh doanh - ĐHQGHN 16 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-xet-tuyen-khoa-quan-tri-va-kinh-doanh-dhqghn-nam-2019-c24a46591.html
6 Đại học Kinh tế quốc dân 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-2019-c24a46590.html
5 Đại học Ngoại thương 20,5 điểm  https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019-c24a46589.html
4 Đại học Ngoại thương cơ sở 2 20,5 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-2-cong-bo-diem-xet-tuyen-2019-c24a46532.html
3 Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019-c24a46589.html
2 Đại học Nội vụ Hà Nội 13 đến 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dh-noi-vu-co-so-ha-noi-2019-c24a46519.html
1 Đại học Luật Hà Nội khối C 20 điểm, khối còn lại 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-luat-ha-noi-cong-bo-diem-xet-tuyen-dau-vao-nam-2019-c24a46364.html

- Tiếp tục cập nhật -

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 - Luyện thi thpt quốc gia 2019 toán, văn, anh và các môn khác