Đáp án tất cả các mã đề thi - môn Lý THPT Quốc gia 2018

Cập nhật lúc: 11:06:50/28-06-2018 Mục tin: Thông tin mới nhất về thi thpt quốc gia 2021


Đáp án tất cả các mã đề thi - môn Lý THPT Quốc gia 2018 được cập nhật chi tiết tại đây. Các em tham khảo nhé.

Hướng dẫn giải đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Tất cả các mã đề:

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224

Cập nhật liên tục

1. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 201

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 202

1.A
2.B 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.D 9.B 10.D
11.B 12.B 13.C 14.D 15.A 16.D 17.C 18.C 19.C 20.A
21.D 22.D 23.D 24.C 25.D 26.C 27.A 28.D 29.A 30.B
31.A 32.C 33.B 34.A 35.C 36.C 37.B 38.A 39.B 40.C

3. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 203

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 204

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

5. Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 205

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

6. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Lý năm 2018 - mã đề 206

1.C
2.C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11.B 12.C 13.A 14.C 15.A 16.B 17.B 18.D 19.B 20.B
21.A 22.A 23.A 24.C 25.B 26.D 27.A 28.C 29.A 30.B
31.A 32.A 33.D 34.A 35.D 36.D 37.D 38.D 39.B 40.B

7. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 207

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 208

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

9. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 209

1.C
2.B 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.A 10.D
11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D
21.C 22.A 23.D 24.A 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.D
31.C 32.B 33.A 34.A 35.B 36.C 37.A 38.D 39.D 40.A

10. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 210

Câu 1 - C

Câu 11 - D

Câu 21 - B

Câu 31 - A

Câu 2 - D

Câu 12 - D

Câu 22 - B

Câu 32 - D

Câu 3 - A

Câu 13 - A

Câu 23 - B

Câu 33 - A

Câu 4 - D

Câu 14 - B

Câu 24 - D

Câu 34 - A

Câu 5 - C

Câu 15 - C

Câu 25 - C

Câu 35 - D

Câu 6 - D

Câu 16 - B

Câu 26 - A

Câu 36 - B

Câu 7 - B

Câu 17 - D

Câu 27 - A

Câu 37 - B

Câu 8 - C

Câu 18 - D

Câu 28 - C

Câu 38 - C

Câu 9 - A

Câu 19 - B

Câu 29 - C

Câu 39 - B

Câu 10 - D

Câu 20 - C

Câu 30 - B

Câu 40 - C

11. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 211

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

12. Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 212

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

13. Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 213

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14. Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 214

1.D
2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.A 29.D 30.C
31.C 32.D 33.C 34.B 35.B 36.C 37.D 38.B 39.C 40.D


15. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 215

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

16. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Lý năm 2018 - mã đề 216

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

17. Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 217

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

18. Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 218

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

19. Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 219

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

20. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 220

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 221

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

22. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 222

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

23. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Lý năm 2018 - mã đề 223

1.D
2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.A 10.C
11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.A 33.C 34.A 35.A 36.C 37.D 38.D 39.C 40.C

 

24. Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 224

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

Đáp án đang được thầy cô Tuyensinh247 giải, các em chú ý theo dõi.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 - Luyện thi thpt quốc gia 2019 toán, văn, anh và các môn khác