50 trường công bố điểm sàn xét tuyển Đại học 2018

Cập nhật lúc: 11:07:10/14-07-2018 Mục tin: Thông tin mới nhất về thi thpt quốc gia 2021


Đến trưa ngày 14/7 đã có 50 trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển vào trường năm 2018, theo đó những trường mới công bố như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Nha Trang, ĐH Huế,...

Danh sách trường công bố điểm xét tuyển năm 2018

-Liên tục cập nhật-

Tới 11h25 - 14/07/2018 - Đã có 50 trường   

STT Tên trường Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Link xem chi tiết
50 Đại học Huế Dự kiến 14 đến 15 điểm  
49 Đại học Nha Trang (điểm xét học bạ) 18 đến 24 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dh-nha-trang-cong-bo-diem-xet-tuyen-hoc-ba-c24a39986.html
48 Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-khoa-quoc-te-dhqghn-nam-2018-c24a39987.html
47 Khoa Luật - ĐHQGHN từ 16,5 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-vao-khoa-luat-dhqghn-nam-2018-c24a39985.html
46 ĐH Giáo dục - ĐHQGHN 15,25 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-giao-duc-dhqghn-nam-2018-c24a39984.html
45 Đại học Công nghệ - ĐHQGHN từ 16 điểm https://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-cong-nghe-dhqghn-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a39983.html
44 Đại học Hạ Long (hệ cao đẳng) 13 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-he-cao-dang-cua-dai-hoc-ha-long-nam-2018-c24a39982.html
43 Học viện Hàng không Việt Nam 15 đến 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-2018-c24a39981.html
42 Đại học Đà Lạt 13,5 đến 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-cua-dh-da-lat-nam-2018-c24a39980.html
41 Khoa Y dược - ĐHQGHN 15 đến 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-khoa-y-duoc-dhqghn-2018-c24a39978.html
40 Đại học Mở TPHCM 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-mo-tphcm-cong-bo-diem-san-2018-c24a39977.html
39 Đại học Hà Nội 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-nam-2018-dai-hoc-ha-noi-c24a39976.html
38 Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 16 đến 20 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-kinh-te-dhqghn-2018-c24a39974.html
37 ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN 15 đến 17 điểm tùy ngành https://tin.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cua-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqghn-2018-c24a39973.html
36 ĐH Nông lâm Bắc Giang 12,5 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-nong-lam-bac-giang-nam-2018-c24a39971.html
35 Học viện ngân hàng 15,5 đến 17 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-ngan-hang-2018-c24a39972.html
34  ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM  Cao nhất là 20, các ngành khác 15-19 https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-c24a39970.html
33  Đại học Bách Khoa Hà Nội Từ 18 đến 21,5  https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-2018-c24a39969.html
32 Đại học Nội vụ 13 đến 17 điểm tùy ngành https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cua-truong-dai-hoc-noi-vu-nam-2018-c24a39963.html
31 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG Hà Nội 15 đến 17 điểm tùy ngành https://tin.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqg-ha-noi-2018-c24a39962.html
30 Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-dh-ngoai-ngu-dhqg-ha-noi-nam-2018-c24a39961.html
29 Đại học Giao thông vận tải TPHCM 14 đến 16 điểm tùy ngành https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm-nam-2018-c24a39960.html
28 ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 12 và 13 điểm tùy ngành https://tin.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dh-ky-thuat-cong-nghiep-dh-thai-nguyen-2018-c24a39955.html
27 Đại học Tài chính marketing 15,5 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-chinh-marketing-cong-bo-diem-xet-tuyen-va-diem-chuan-hoc-ba-c24a39953.html
26 Đại học Phan Châu Trinh Y đa khoa là 17 điểm, các ngành còn lại là 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-phan-chau-trinh-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a39952.html
25 Đại học Công nghệ Vạn Xuân 15 điểm  
24 Học viện Báo chí và tuyên truyền Dự kiến 15,5 điểm  
23 Đại học Thủy Lợi Dự kiến 14 - 14,5 điểm  
22 Đại học Luật Hà Nội Dự kiến 18 điểm  
21 Đại học Dân lập Hải Phòng 12 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-dan-lap-hai-phong-nam-2018-c24a39939.html
20 Đại học Xây dựng miền Trung 11 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-nam-2018-c24a39951.html
19 Đại học Kinh tế Quốc dân 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-nam-2018-c24a39930.html
18 Học viện tài chính 17 điểm trở lên (không môn nào bị điểm liệt)  
17 ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM 15 đến 17 điểm tùy ngành https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-dau-tien-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a39861.html
16 Đại học Y dược Hải Phòng 16 đến 18 điểm https://tin.tuyensinh247.com/truong-y-dau-tien-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a39862.html
15 Học viện Nông nghiệp 13 đến 15 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cua-hoc-vien-nong-nghiep-nam-2018-c24a39911.html
14 Đại học Ngoại Thương 20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM; 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-ngoai-thuong-nam-2018-c24a39906.html
13 Học viện chính sách và phát triển 20 điểm https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-hv-chinh-sach-va-phat-trien-tu-20-diem-tro-len-c24a39895.html
12 Đại học Công Đoàn 15 điểm  https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-cong-doan-thong-bao-nguong-diem-nhan-ho-so-2018-c24a39958.html
11 Đại học Hà Nội 15 điểm  https://tin.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-nam-2018-dai-hoc-ha-noi-c24a39976.html
10 Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh 15 điểm  
9 Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội 12 điểm  https://tin.tuyensinh247.com/thong-bao-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-2018-c24a39931.html
8 Đại học Thương Mại 16 điểm  
7 Đại học Văn hóa Hà Nội 15 điểm  
6 Đại học xây dựng miền Tây 13 điểm  
5 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh 15 điểm  
4 Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 15,5 điểm  
3 ĐH Nông Lâm TPHCM 15 đến 19 điểm theo mỗi chuyên ngành  https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-lam-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a39937.html
2 ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM 15 - 18 điểm  https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-c24a39979.html
1 ĐH Giao thông vận tải TPHCM dự kiến sẽ có những ngành điềm sản dưới mức 15, còn lại điểm sẽ trong khoảng 16-17 điểm  

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 - Luyện thi thpt quốc gia 2019 toán, văn, anh và các môn khác